[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_area=”post_content” _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ห้ามขายเหล้าวันไหนบ้าง

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://www.youngsode.com/wp-content/uploads/2022/12/วันห้ามขายเหล้า.jpg” _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” alt=”วันห้ามขายเหล้า” title_text=”วันห้ามขายเหล้า” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้น การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ”

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ห้ามขายเหล้าวันไหนบ้าง

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

วันพระ ห้ามขายเหล้ากี่โมง

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้าไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ห้าม)

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ยกเว้น 2 กรณี สามารถขายสุราวันพระได้

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

  1. การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 
  2. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

1.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

-บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบรูณ์ 

-บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

2.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขาย เฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

 

3.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดมื่ แอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

-การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 

-การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก่าหนดเวลาเปิด

-ปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ห้ามขาย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_image src=”https://www.youngsode.com/wp-content/uploads/2022/12/โทษห้ามขายเหล้า.jpg” _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” alt=”โทษห้ามขายเหล้า” title_text=”โทษห้ามขายเหล้า” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.19.2″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://news.trueid.net/detail/XNy6ZRdX0R75

 

https://www.tnnthailand.com/news/social/127493/

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1031560

 

https://workpointtoday.com/do-not-sell-liquor/

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]