ห้ามขายเหล้าวันไหนบ้าง

วันห้ามขายเหล้า

ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้น การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ”

ห้ามขายเหล้าวันไหนบ้าง

 • วันมาฆบูชา
 • วันวิสาขบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา
 • วันเข้าพรรษา
 • วันออกพรรษา

วันพระ ห้ามขายเหล้ากี่โมง

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้าไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ห้าม)

ยกเว้น 2 กรณี สามารถขายสุราวันพระได้

 1. การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 
 2. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

ข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

-บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบรูณ์ 

-บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

2.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขาย เฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

 

3.ห้ามผู้ใดขายเครื่องดมื่ แอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายในกรณี ดังต่อไปนี้ 

-การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 

-การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก่าหนดเวลาเปิด

-ปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

ห้ามขาย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้

 • สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 • วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
 • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้าน้คา้ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา
 • สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
 • หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
 • สวนสาธารณะของทางราชการ ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
 • บริเวณสถานีขนส่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • บนทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจ่าทาง
 • บริเวณสถานรีถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางทางรถไฟและทางหลวง
 • พื้นที่ที่อยู่ในก่ากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น สนามกีฬา
โทษห้ามขายเหล้า

หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความน่าสนใจ

เหล้าบัคเก็ต ตำนาน และ ความหลงไหล

เหล้าบัคเก็ต ตำนาน และ ความหลงไหล

เหล้าบัคเก็ต ตำนานและความหลงใหลเหล้าบัคเก็ต (Bucket) เป็นเครื่องดื่มที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงมานานในวงการเครื่องดื่มไทย มีที่มาและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทำให้เหล้านี้เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กับรสชาติของมันเอง เหล้าบัคเก็ตมักถูกนำมาใช้ในการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ...

ความต่างระหว่างวอดก้า กับ สุราขาว

ความต่างระหว่างวอดก้า กับ สุราขาว

Vodka กับ เหล้าขาว ต่างกันยังไงเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีสีขาวใส หลาย ๆ คนมักจะนึกถึงเหล้าขาวและวอดก้าอย่างแน่นอน เนื่องจากทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะทางสีที่คล้ายกัน นั่นทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างของพวกเครื่องดื่มนี้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง...

9 ชนิดของเหล้า ที่นักดื่มไม่ควรพลาด

9 ชนิดของเหล้า ที่นักดื่มไม่ควรพลาด

สารบัญ9 ชนิดของเหล้า1. วิสกี้ (Whiskey)2. วอดก้า (Vodka)3. จิน (Gin)4. แอพเพอริทิฟ  (Aperitif)5. ไวน์ (Wine)6. บรั่นดี (Brandy)7. เตกีลา (Tequila)8. ลิเคียว (Liqueur)9. รัม (Rum) 9 ชนิดของเหล้า สายเมาเชิญทางนี้ ใครเป็นคอเหล้า นักดริ้งค์ต้องอ่าน ไม่เพียงแค่จะดื่มไปวันๆ...

การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม

การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม

สารบัญพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีต่อสุขภาพปริมาณที่เหมาะสมในการดื่มต่อวันที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น น้ำหนักของบุคคล เพศ เพียงพอและสภาพสุขภาพทั่วไป แต่โดยทั่วไปแล้ว...

รวมคำอวยพรวันสงกรานต์

รวมคำอวยพรวันสงกรานต์

รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ สารบัญคำอวยพรวันสงกรานต์คำอวยพรสงกรานต์ภาษาอังกฤษคำอวยพรสงกรานต์ผู้ใหญ่คำอวยพรสงกรานต์ ให้ลูกหลาน รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ ไว้โพสต์สเตตัสโพสต์ให้เข้ากับเทสกาลสงกรานต์ ต้อนรับวันปีใหม่ไทย เรียกไลก์เพียบส่งมอบความรู้สึกในวันสงกรานต์...

16 ไอเทมต้องมีในวันสงกรานต์

16 ไอเทมต้องมีในวันสงกรานต์

16 ไอเทมต้องมีในวันสงกรานต์ สารบัญ1.แว่นกันน้ำ2.แป้งเด็กหรือดินสอพอง3.ปืนฉีดน้ำ4.ขันน้ำ5.ซองกันน้ำใส่มือถือ6.หมวกกันน้ำ7.ครีมกันแดด8.น้ำอบ9.ข้าวไข่เจียวหรือข้าวเหนียวหมู10.หน้ากากผี11.เสื้อเล่นน้ำ12. เครื่องสำอางกันน้ำ13.รองเท้า14.ผ้าเช็ดหน้า...

5 เหตุผลกิจกรรมในวันสงกรานต์

5 เหตุผลกิจกรรมในวันสงกรานต์

5 เหตุผลกิจกรรมในวันสงกรานต์ สารบัญกิจกรรมวันสงกรานต์ คือวันปีใหม่ของไทยรดน้ำดำหัวสรงน้ำพระก่อเจดีย์ทรายประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ความสำคัญของวันสงกรานต์ วันสงกรานต์เป็นเทศกาลที่คงอยู่มาอย่างยานาน รากเหง้าทางวัฒนธรรมหลายอย่างถ่ายทอดผ่านประเพณีสงกรานต์ เช่น...

12 กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์

12 กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์

12 กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์ สารบัญแนะนำกิจกรรมน่าสนใจช่วงสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สรงน้ำพระทำบุญตักบาตรบริจาคโลงศพให้ทานแก่ผู้ยากไร้ช่วยเหลือสัตว์ขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทรายเล่นน้ำออนไลน์เล่นน้ำสงกรานต์ไปเที่ยวต่างจังหวัดทำความสะอาดบ้านทานอาหารร่วมกัน...

5 ประเภทแคปชั่นสงกรานต์เด็ดดวง

5 ประเภทแคปชั่นสงกรานต์เด็ดดวง

5 ประเภทแคปชั่นสงกรานต์เด็ดดวง สารบัญแคปชั่น กวนๆ แคปชั่นเสื้อลายดอก ฮาๆสงกรานต์กำลังจะผ่านไป แล้วเมื่อไหร่คนมีใจจะผ่านมาแคปชั่นสำหรับคนโสดที่อยากอ่อยแคปชั่น คนเศร้าโดนเทอยากเซโดนใจแคปชั่นสงกรานต์คนมีแฟนเดินควงแขนกันเล่นน้ำ...